Gỗ nhựa Timberman với ứng dụng độc đáo sân vườn như sàn gỗ sân vườn, giàn hoa gỗ ngoài trời sân vườn, hàng rào sân vườn…